odzyskiwanie danych    computer forensics    kasowanie danych mapa strony |  kontakt

TRS SYSTEM

Uszkodzenia nośników informacji można podzielić na logiczne oraz na fizyczne. Do uszkodzeń logicznych zaliczamy uszkodzenia powstałe na skutek działania oprogramowania: formatowanie nośnika, skasowanie plików lub folderów, utrata partycji, itp.
Uszkodzenia fizyczne mogą powstać na skutek zużycia nośnika, poddania działaniu warunków szkodliwych, uderzenia lub też upadku (uszkodzenie mechaniczne powierzchni talerzy lub głowic odczytująco-zapisujących), bądź też na skutek uszkodzenia elektroniki dysku (nagły skok napięcia, uszkodzenie zasilania jednostki, itp.).


Dzięki współpracy z firmą HDLab odzyskujemy dane we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, niezależnie od zainstalowanego systemu plików na uszkodzonym nośniku. Skuteczność odzyskiwania danych, obliczona na podstawie wszystkich zgłoszonych do tej pory przypadków utraty danych, wynosi w przybliżeniu 93%.


W przypadku uszkodzeń logicznych w procesie odzyskiwania danych wykorzystywane są autorskie narzędzia stworzone przez specjalistów z firmy HDLab. W przypadku uszkodzeń fizycznych większość przypadków wymaga pracy na otwartym nośniku, jest to możliwe tylko i wyłącznie w specjalnie do tego celu przystosowanym laboratorium z zachowaniem odpowiedniej klasy czystości.


(c) TRS SYSTEM 2002-2015